МОНУ

Міністерство освіти і науки України (МОНУ)

Згідно з Положенням про Міністерство освіти і науки України МОН є одним з центральних органів виконавчої влади. У своїй діяльності профільне освітянське відомство керується Конституцією та законами України, указами президента, постановами Верховної Ради, ухваленими відповідно до Конституції та законів України; актами Кабміну й іншими підзаконними актами. Частина пропозицій перед поданням на розгляд уряду погоджується з Мінекономіки. Очолює МОН та керує його діяльністю міністр. Повноваження керівника державної служби у відомстві здійснює держсекретар МОН, підзвітний і підконтрольний Міністру.

mon.gov.ua