Про проєкт

Структурний Проєкт 609995-EPP-1-2019-PL-EPPKA2-CBHE-SP

"Підтримка визнання Кваліфікацій Університетами України"


Коротка назва проєкту: QUARSU

Дата Початку Проєкту: 15.11.2019

Дата Закінчення Проєкту: 14.11.2022

Загальний бюджет проєкту: 962.519,00 EUR

Ягелонський університет

Координатор проєкту, отримувач гранту:

Ягелонський університет, Польща

www.uj.edu.pl

професор Марек Франкович

Контакти:

тел: +48 12682376

e-mail: marek.frankowicz@uj.edu.pl

Національний університет “Одеська Морська Академія”

Національний координатор проєкту:

Національний університет “Одеська Морська Академія”

www.onma.edu.ua

Проф., д.т.н., Захарченко Вадим Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи

Контакти:

тел: +38 048 793 1674

e-mail: zvn@onma.edu.ua

Мета та завдання проєкту

Мета проєкту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні;

Конкретні цілі проекту:

 • Розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
 • Розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання;
 • Створення платформи для підтримки визнання.

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз існуючих стандартів та методологій;
 • Розроблення методології визнання;
 • Розроблення та імплементація системи підготовки;
 • Створення центрів визнання в українських ЗВО-партнерах;
 • Менеджмент якості.

Очікувані результати:

 • Керівництво з визнання з рекомендаціями щодо політики;
 • Настанови з якості для внутрішнього забезпечення якості;
 • Центри підготовки в зво-партнерах;
 • Підготовлені адміністративні та академічні працівники;
 • Центри визнання та Платформа підтримки визнання.