Методичні розробки

07.07.21

Правила та практики визнання в ЄПВО


This report is the deliverable of WP1.1 as a part of WP1 aiming at analyses of existing standards and methodologies for recognition. The report describes recognition regulations in the European Higher Education Area (EHEA) and practices in Estonia, Ireland, Poland and Portugal following the expectations of Ukrainian partners of the QUARSU project (see Annex 1).

07.07.21

Аналіз досвіду визнання та потреб у підтримці в Україні


Дослідження стану впровадження процедур визнання в українських закладах вищої освіти здійснювалось в рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP “Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів“, скорочена назва ”QUARSU”.

15.07.21

Результати опитування закладів вищої освіти України


Розроблений опитувальник закладів вищої освіти (далі – ЗВО) містить 12 запитань. Метою опитування було узагальнення потреб закладів вищої освіти України у методологічній підтримці процесів визнання та результатів навчання.

15.07.21

Звіт за результатами опитування щодо практики визнання в українських університетах


This report is the deliverable of WP1.1 as a part of WP1 aiming at analyses of existing standards and methodologies for recognition. The report describes recognition regulations in the European Higher Education Area (EHEA) and practices in Estonia, Ireland, Poland and Portugal following the expectations of Ukrainian partners of the QUARSU project (see Annex 1).

15.07.21

Проєкт Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти


ПОРЯДОК визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти