Корисні матеріали

07.07.21

Розроблення освітніх програм (Методичні рекомендації)


07.07.21

Міжнародна стандартна класифікація освіти (класифікація галузей, ISCED-F 2013)


07.07.21

Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED 2011)


07.07.21

Національна рамка кваліфікацій


07.07.21

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя