Корисні матеріали

07.07.21

Міжнародна стандартна класифікація професій (ISCО-08)


07.07.21

Європейське керівництво з валідації неформального та інформального навчання, CEDEFOP


07.07.21

Рекомендації Ради ЄС щодо валідації неформального та інформального навчання від 20 грудня 2012 р.


07.07.21

Довідник користувачів ЄКТС


07.07.21

Рамки кваліфікацій у Європейському освітньому просторі (навчально-методичний посібник)